Co je to Režim Ukrajina

Jednou z odpovědí českých úřadů na dlouhodobý nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v řadě výrobních oborů i služeb v České republice, je tzv. Režim Ukrajina. Vyřizování potřebných dokladů pro občany pocházející ze zemí mimo Evropskou unii je velmi komplikované a zdlouhavé.

Protože se zaměstnanci z Ukrajiny, jazykově jsou nám blízcí je u nás dobrá zkušenost ve stavebnictví, průmyslové výrobě, zdravotnictví i sociálních službách, vznikl specializovaný projekt Ukrajina, jehož cílem je vyřizování všech potřebných dokumentů zaměstnavatelům usnadnit a zrychlit tak, aby na nové zaměstnance nemuseli čekat dlouhé měsíce či dokonce roky.

Za český stát a zaměstnavatele pracovní povolení pro Ukrajince řeší hned několik institucí, a to garanti (jejich seznam je níže) a hlavní gestor, což je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Garanti vyhodnocují žádosti zaměstnavatelů o zařazení do režimu.

Je nutné podotknout, že na zařazení není právní nárok. Uspějí jen správně vyplněné žádosti se všemi dokumenty, které jsou určeny legislativními předpisy. Pokud si zaměstnavatel není jistý, může se obrátit na specializované firmy, které mu s vyřizováním pomohou. Jednou z nich je např. společnost IRS Czech, která zajistí i další potřebná víza a povolení.

Režimu Ukrajina je určen pro přímé zaměstnavatele, kteří v ČR působí v oblasti výroby, služeb či ve veřejném sektoru (hlavní třídy 4 – 8 dle klasifikace CZ-ISCO), mají minimálně 10 zaměstnanců a dlouhodobě se jim nedaří z českých zdrojů obsadit volné pracovní místo (viz §37a zákona č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).

Požadovaná pracovní pozice musí odpovídat předmětu činnosti zaměstnavatele, takže stavební firma nemůže žádat o pozici pro zdravotní sestru apod.

Režim Ukrajina má přesně stanovené podmínky. Je tedy třeba:

 • Vyplnit žádost a přiložit požadované dokumenty (ne starší než 3 měsíce), a to:
  1. informace o zaměstnavateli (výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku)
  2. doklad o počtu zaměstnanců firmy (např. výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ, ARES…)
  3. potvrzení o bezdlužnosti z Finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení
  4. čestné prohlášení, že firma nemá dluhy na pojistném (ani penále) na veřejném zdravotním pojištění
  5. čestné prohlášení, že s Ukrajinci hodlá uzavřít pracovní poměr na minimálně 1 rok
  6. jedná-li se o žádost pro více osob, tak navíc čestné prohlášení, že zaměstnavatel bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v kraji
  7. čestné prohlášení, že záměr zaměstnat pracovníky z Ukrajiny projednal se svými zaměstnanci ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce
 • Podat žádost zaměstnavatel může u jednoho z garantů režimu. Jsou to:
  • Agentura pro podporu podnikání a investic (CzechInvest)
  • Agrární komora České republiky
  • Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky
  • Hospodářská komora České republiky
  • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky
  • Potravinářská komora České republiky
  • Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Konkrétní podmínky a kontaktní údaje jsou na jejich webech.

 • Požadované místo či místa je zanést do centrální evidence volných pracovních míst, která lze obsadit držiteli zaměstnaneckých karet. Místa jsou se souhlasem zaměstnavatele zveřejněna na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se o místo během 30 dnů mohou přihlásit zájemci z ČR.
 • Pokud tak neučiní, je zařazeno do centrální evidence míst pro zaměstnaneckou kartu a teprve tehdy je ho možné nabídnout uchazečům z Ukrajiny s potřebnou kvalifikací. Hlášenku volného místa zaměstnavatel podává na krajské pobočce Úřadu práce, a to dle svého sídla.

Zařazení do Režimu Ukrajina je u každého zaměstnavatele platné rok, ale během té domy může žádat opakovaně, přičemž žádosti jsou zpoplatněné. Délka jejich vyřizování žádosti je různá.

To samé platí o době pro vyřízení zaměstnaneckých karet (dle kapacity zainteresovaných úřadů). Následně jsou uchazeči, které si zaměstnavatel na Ukrajině vybral, kontaktováni konzulárním oddělením a pozváni na osobní pohovor.

To je o dost rychlejší, než když se Ukrajinci snaží získat doklady potřebné k práci v ČR získat sami. Pokud je vše v pořádku, dostanou zaměstnaneckou kartu a mohou odjet do ČR k zaměstnavateli, který je pozval.

Novinkou platnou od 1. srpna 2018 je vyčlenění roční kvóty 1 000 žádostí z Režimu Ukrajina pro přednostní přijetí žádosti o zaměstnavatelské karty pracovníků v sociálních službách, jejichž nedostatek je momentálně u nás kritický (tzv. Režim – sociální práce).

 

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *