Daňový průvodce – jaké druhy existují?

Obsah

Kdo by se v dnešní době ještě nesetkal se slovem daně. Za co všechno se platí a jaké druhy existují? To si ukážeme v našem daňovém průvodci.

Níže naleznete seznam s daněmi, na které můžete narazit v České Republice. Narazit můžete na:

  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň z příjmů
  • Kompenzační bonus
  • Silniční daň
  • Daň z nemovitých věcí
  • Daň z nabytí nemovitých věcí
  • Daň z hazardních her 
  • Ekologické a spotřební daně 

Tento stručně uvedený seznam si rozebereme podrobněji na následujících řádcích. Pro člověka s průměrným příjmem, žijícího v České Republice může být někdy obtížné vyznat se ve finančním systému, a proto pokud hledáte způsob, na který se obrátit, co se financí týká, můžete zkusit například brokera forex.

Daň z přidané hodnoty

Na daň z přidané hodnoty narazíte jako na zkratu DPH. Daň z přidané hodnoty (DPH) je nepřímá daň. Plaťte za většinu služeb a zboží. Podle zákona o DPH ji platí registrovaní plátci DPH a dodavatelé, ti ji však zahrnují do ceny svých zákazníků nebo spotřebitelů.

Daň z příjmů

Daň z příjmu je druh daně vybírané od fyzické nebo právnické osoby na základě souvisejících příjmů nebo zisků (zdanitelný příjem). Obecně se vypočítává jako součet zdanitelného příjmu daňové sazby. Daňové sazby se mohou zvyšovat v závislosti na výši zdanitelného příjmu.

Kompenzační bonus

Kompenzační bonusy jsou formou finanční podpory poskytované státem těm, kterých se dotknou opatření zapříčiněna v souvislosti s koronavirovou epodemií. Cílem je snížit negativní dopady, které vznikly během těchto opatření.

Silniční daň

V České republice se jedná o přímou daň z nemovitosti. Této dani podléhají všechna motorová vozidla používaná k provozování podnikání, je tomu tak i v případě, že jsou v soukromém vlastnictví. Plátcem a poplatníkem tohoto druhu daně jsou provozovatelé vozidel, která jsou součástí jeho technického průkazu.

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitosti je jednou z daní z majetku. Tato daň se každoročně vybírá z vlastnictví nemovitosti. Správu daně garantuje stát skrze finanční úřad a obec je jediným příjemcem tohoto druhu daně.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Jedná se o daň, která se platí po nabytí nemovitosti, jednorázově. Kupující nemovitosti (neboli nabyvatel) podává přiznání k dani z nabytí majetku nejdéle do tří měsíců po měsíci, ve kterém došlo k nabytí nemovitých věcí.

Daň z hazardních her 

Daň je 15 % jako u sázek a loterií. Zohledňuje se i výše poplatků za hazard. Abyste mohli zaplatit 15% daň, musí být rozdílová hodnota mezi bonusem a vkladem větší než jeden milion Kč.

Ekologické a spotřební daně 

Je známá také jako ekologická daň nebo energetická daň. Daně lze na ekologické účely využít dvěma způsoby – jednak jako výhoda (daňová úleva) a jednak jako nevýhoda (ekologická daň).

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *