Důležité informace o EET

Tolik diskutované téma elektronické evidence tržeb, krátce EET, se stává realitou. Teprve po jejím zavedení bude možné vyhodnotit její přínosy. Po kontrolním hlášení k DPH přibude některým podnikatelům od letošního 1. prosince nová povinnost v oblasti daní, a to elektronicky evidovat své tržby.

Hlavním účelem EET má být zlepšení kontroly výběru daní, konkrétně tím, že stát získá podrobnější informace o hotovostních tržbách poplatníků, což by mělo přispět k efektivnějšímu a cílenému výběru daní.

Právní úprava

EET je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně s tímto zákonem nabyl rovněž platnosti doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

Pro informování podnikatelské veřejnosti zřídila finanční správa internetové stránky etrzby.cz, kde je možné nalézt řadu informací a také kontakty, kde lze získat odpovědí na nejrůznější otázky týkající se EET.

Kdo a od kdy má tržby evidovat

EET se bude postupně týkat podnikatelů z řad fyzických a právnických osob. Povinnost elektronicky evidovat své tržby nevznikne všem najednou od jednoho určitého data, ale bude rozdělena do čtyř fází. Takto rozložený nástup povinnosti má umožnit pozvolné zatěžování systému a zároveň poskytnout podnikatelům časový prostor k přípravě na EET.

Rozhodujícím parametrem pro určení data zahájení EET je zatřídění podnikatelské činnosti, ze které tržba plyne, do kódu klasifikace NACE (francouzský termín znamenající česky statistickou klasifikaci ekonomických činností). Od zatřídění tržeb do jednotlivé činnosti se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci svých tržeb bez ohledu na to, zda tržba plyne z hlavního nebo vedlejšího podnikání. EET podléhají pouze tržby uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou či stravenkou. Nepodléhají ji tržby při převodu z účtu na účet.

Fáze spuštění EET

První fáze od 1.12.2016 se bude týkat ubytovacích a stravovacích činností, tedy hotelů a restaurací.

Druhá fáze od 1.3.2017 se bude týkat podnikatelů v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, včetně prodeje zboží na trzích.

Třetí fáze od 1.3.2018 zahrne všechny ostatní činnosti neuvedené ve dvou předchozích fázích, tedy taxislužby, dopravní služby, lékaře, právníky aj.

Čtvrtá fáze od 1.6.2018 se bude týkat podnikatelů v oblasti vybraných řemesel a výrobní činnosti.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 100 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *