Hledáte investici s atraktivním výnosem? Vsaďte na fondy kvalifikovaných investorů

Obsah

Obliba investování v posledních letech výrazně roste. Pozornost investorů si v současné době získávají zejména fondy kvalifikovaných investorů, které přestavují pro investory vhodnou investiční příležitost. Fond kvalifikovaných investorů však není otevřen každému investorovi. Jaké podmínky musí investor splnit, aby mohl do fondu investovat?

Pro koho jsou fondy určeny?

Fondy kvalifikovaných investorů jsou spojeny s nutností mít více znalostí a rozumět investování. Z těchto důvodů jsou určeny pouze kvalifikovaným investorům. Přesná definice kvalifikovaného investora se nachází v § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Obecně se jedná o fyzickou osobu, která disponuje dostatečným kapitálem a zkušenostmi s investováním. Také to mohou být právnické osoby, například banky, pojišťovny apod.

Minimální investice 1 milion

Dostatečným kapitálem pro investování do fondu kvalifikovaných investorů se rozumí minimálně 1 milion korun. Investor musí prokázat, že investovaná částka odpovídá jeho finančnímu zázemí. A podepsat čestné prohlášení, že rozumí veškerým rizikům. Je také potřeba složit test, který má za úkol prověřit investorovi znalosti a zkušenosti s investováním. Při investici 125 tisíc € či shodné částky v českých korunách, pak investor test skládat nemusí.

Fond nabízí různé investiční možnosti

Pro fondy kvalifikovaných investorů je charakteristické nižší zdanění (pouze 5 %) a volnost investiční činnosti. Fond kvalifikovaných investorů tak nabízí investorům možnost celé škály investičních projektů, jako jsou nemovitosti, vína, firmy, luxusní automobily apod. Obecně dávají investoři přednost investicím do reálných aktiv. Mezi nejlepší investiční fondy se řadí zmíněné nemovitosti.

Chcete-li investovat do fondu kvalifikovaných investorů, který je zaměřený právě na nemovitosti, pak se můžete obrátit například na společnost PREMIOT Capital Fund SICAV na www.premiotcapital.cz.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *