Slovenský odběratel ukrajinské železné rudy odmítá platit: kdo je to?

V tyto dny celý svět napjatě sleduje rusko-ukrajinský válečný konflikt, hrdinský zápas ukrajinského lidu za svou zemi a její demokratickou volbu. Válka s mnohonásobnou přesilou protivníka potřebuje mobilizaci všech prostředků a pomoc všech těch, kterým není lhostejná budoucnost demokracie nejen na Ukrajině, ale na celém evropském kontinentu.

A země východní Evropy se mají čím pochlubit. Od prvního dne vzniku humanitární katastrofy v Ukrajině, obyvatelé polských, českých, litevských, slovenských měst aktivně a masově podpořili snahu Ukrajinců dosáhnout svobody. Tisíce dobrovolníků a miliony obyvatel Evropy, nevládní a humanitární organizace, poskytují různorodou materiální pomoc, posílají na Ukrajinu předměty každodenní potřeby, jídlo, léky.

Ale ne všichni obyvatelé a společnosti v Evropě jsou stejnou měrou připraveni podporovat Ukrajinu v těchto těžkých chvílích.

Máme k dispozici zajímavý dokument, který není třeba zpochybňovat – dopis velkého ukrajinského těžebního podniku – „Krivorožský železorudný kombinát“ adresovaný firmě LAMET s.r.o., registrované na Slovensku, hlásí Promote Ukraine.

V dokumentu je uvedeno – „Několikrát jsme Vás upozorňovali na dluh po době splatnosti ze strany společnosti za aglomerátovou rudu dodanou v prosinci 2021. Ke dni 04.02.2022 společnost LAMET s.r.o.neuhradila své závazky po době splatnosti v hodnotě 1,209 miliónů USD“

V dopise ukrajinský dodavatel zdůrazňuje, že se nejedná o ojedinělý případ ze strany společnosti LAMET s.r.o., ale o neustálé nedodržování uvedených termínů splatnosti uvedených ve smlouvě.

„Nepříjemný, ale obyčejný případ nedodržení povinností“ – řeknete si.

No, ale řeč jde o velkém podniku bojující země.

Křivorožský železorudný kombinát se nachází v Křivorožském regionu Ukrajiny, který hraničí s Nikolajevskou oblastí, kde se vedou těžké boje. Ruská vojska se stále pokoušejí proniknout do Křivorožského regionu. Přesto společnost pokračuje ve výrobě a dodržuje uzavřené roční smlouvy s odběrateli z Rakouska, Polska, Srbska, Česka a Slovenska. Horníci, riskujíc své životy, každodenně fárají a tím si plní svůj pracovní závazek ve válce, nedovolí pochybovat o své schopnosti zodpovídat za smluvní podmínky a nedovolí ekonomice země úplně se zastavit.

Práce Křivorožského železorudného kombinátu dnes – to jsou pracovní místa, daně, víra lidu Ukrajiny ve své vítězství a v budoucnost země. Ať už ve válečném nebo v mírovém období, jakýkoli výrobní proces potřebuje plnocenné financování, konkrétně úplné a včasné hrazení odběratelských zavazků. Právě teď je splnění tohoto zjevného pravidla důležitější, jako nikdy před tím.

Jak odpoví dlouholetý slovenský partner ukrajinských horníků?

Jak vyplývá z komunikace mezi Krivorožským železorudným kombinátem a LAMET s.r.o., kterou má redakce k dispozici, zpoždění plateb za ukrajinské dodávky pro slovenskou společnost začalo ještě minulý rok a nyní, v tomto složitém období pro Ukrajinu, platby přestaly úplně.

Podle zprávy OSINT-společnost Infobel Pro, společnost LAMET s.r.o. jsou pravděpodobně součástí neformální sítě 14 malých zprostředkovatelských obchodních společností, registrovaných na Slovensku, v Česku a v Lucemburku. Zvláštní pozornost si zaslouží zejména lucemburská společnost CIFI S.A. a česká LAMET CZECH s.r.o. Celou tuto skupinu společností řídí občan Slovenska p. Kamaráš.

Pravděpodobně, p. Kamaráš a jeho kolegové nedostatečně pochopili svou zodpovědnost a společnou snahu všech obyvatel evropských zemí, poskytnout pomoc ohrožené Ukrajině.

Pokud velký ukrajinský dodavatel žádá uhradit závazky za již dodané železorudné suroviny (podle částky, může jít o více než 6 tisíc tun aglomerátové rudy – to je dost velká dodávka) a hrozí penalizací, obyčejní Slováci pořádají sbírky, kdo kolik může, aby mohla být odeslána další humanitární pomoc do Ukrajiny.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *