Trendy v systémech CMMS na rok 2024

Obsah

Minulý rok byl pro naše klienty výzvou kvůli rostoucí inflaci. Přestože jsme si mysleli, že rok po pandemii přinese dramatický růst ekonomiky, geopolitická situace opět zpomalila její rozvoj. V této dynamické realitě jsme se zaměřili na trendy, které budou klíčové pro rozvoj odvětví správy údržby zařízení (UR) v nadcházejících letech.

5 trendů ve vývoji systémů CMMS

1. Dominance mobilních systémů pro výrobu a údržbu zařízení

Další léta technologického rozvoje kladou stále větší důraz na potřebu úzké spolupráce mezi oddělením UR a výrobou. Pro lepší komunikaci ve výrobních závodech jsou nejvhodnější mobilní řešení. Ty poskytují mnoho funkcí zaměřených na zaměstnance výrobního oddělení a operátory strojů.

V roce 2023 jsme zaznamenali zvýšenou popularitu kontrolních seznamů vytvářených výrobními odděleními. Tyto seznamy umožňují uživatelům ověřit prováděné činnosti před i po zahájení směny. Obsahují například čas potřebný k čištění stroje. Cílem mobilní aplikace QRmaint je odstranit techniky od stolů, aby mohli zaměstnanci co nejčastěji pracovat na místě. Funkce mobilních systémů CMMS, které zvyšují produktivitu techniků:

 • rychlé hlášení poruch nebo závad
 • upozornění na mobilní telefon
 • přehled stavu strojního parku
 • interní komunikační nástroj
 • přehled skladu náhradních dílů
 • skenování QR kódů
 • vytváření kontrolních seznamů a harmonogramů
 • plánování revizí a kontrol

2. Využití umělé inteligence pro podporu procesů UR

Umělá inteligence může výrazně zvýšit efektivitu a účinnost systémů CMMS, což přispívá k snížení nákladů, minimalizaci výpadků a zlepšení údržby. Nicméně implementace AI do těchto systémů vyžaduje správnou integraci, přizpůsobení konkrétnímu odvětví a pečlivou ochranu.

AI může analyzovat historická data o poruchách a provozu strojů v systémech. Na základě těchto dat může umělá inteligence předpovídat, kdy a jaké údržbářské práce budou potřebné, což umožňuje plánovat preventivní úkoly s předstihem. Nakonec AI zvyšuje efektivitu údržby a pomáhá snižovat náklady na provoz zařízení.

Které procesy může umělá inteligence podporovat ve systémech CMMS?

 • Předpovídání údržby strojů a zařízení
 • Diagnostika poruch a závad
 • Optimalizace údržebních plánů
 • Správa zásob náhradních dílů
 • Automatizace rutinních úkolů
 • Vylepšení rozhodovacích procesů
 • Analýza výkonnosti strojních komponentů

3. Využití cloudu pro vzdálené řízení procesů UR

Ještě před několika lety byla implementace systému CMMS nákladná a vyžadovala vlastní IT infrastrukturu. Na tuto zátěž si mohly dovolit jen málo firmy. Situace se změnila s rozšířením internetu a distribucí softwaru v cloudu.

Dnes mají systémy CMMS v cloudu často aktualizované zabezpečení proti hackerským útokům. To znamená, že data klienta jsou bezpečná i tehdy, když nejsou uložena v jeho vlastní IT infrastruktuře. Navíc poskytovatelé systémů CMMS v cloudu zaručují vysokou dostupnost těchto systémů například díky záložním kopiím, což zajišťuje klientovi stálý přístup k jeho datům. Tento způsob často probíhá prostřednictvím datových center, jako jsou například Amazon Cloud nebo Microsoft Azure, kde o celou infrastrukturu a bezpečnost se starají odborníci, jejichž provoz v malé nebo střední firmě je kvůli vysokým nákladům téměř nemožný.

4. Zvýšená specializace systémů CMMS

Systémy CMMS výrazně zlepšily efektivitu oddělení UR ve stovkách firem v Polsku. Z našich zkušeností vyplývá, že jsou nezbytné kvůli obsluze specifických procesů, jako je například mytí a dezinfekce. Oproti systémům ERP je vyznačuje automatizace a specializace některých procesů. Určitě je vhodné upozornit na Dashboard TV, ANDON operátorský panel a sběr dat prostřednictvím QRmaint s IoT.

Dashboard TV je vizualizace stavu strojního parku v reálném čase na televizi. Dashboard zobrazený v místnosti techniků je nejefektivnějším způsobem, jak zvýšit produktivitu technického týmu. Toto řešení zlepšuje komunikaci ve firmě a zajišťuje vyšší plnění úkolů.

Mobilní systém ANDON calls je funkcí systému CMMS, která umožňuje volání skupiny lidí přímo z pracovního místa a volitelně hlášení závad. Tato funkce zajišťuje efektivní komunikaci mezi operátory na výrobní lince a osobami jako jsou výrobní vedoucí, BOZP, kontrola kvality. Vše probíhá prostřednictvím velkých a intuitivních dotykových panelů.

IoT jsou zařízení vybavená senzory, softwarem a technologiemi pro propojení a výměnu dat s jinými zařízeními prostřednictvím internetu. Díky kamerám a senzorům zabudovaným do výrobků firmy lze získat podrobné informace o stavu produktu od výroby až po dodání zákazníkovi. S pomocí řešení typu IoT lze integrovat systémy CMMS s machine learningem, aby zaměstnanci obdrželi návrhy pro optimální akce.

5. Zvýšený význam integrace systémů CMMS s dalšími systémy

Moderní systémy CMMS lze integrovat s systémy ERP, WMS, SCADA, MES, EAM. Z našich zkušeností víme, že velké podniky často pracují s několika programy současně. Proto jsou ceněna řešení, která umožňují přenos informací mezi nimi. Například loni v souvislosti s rostoucím důrazem na zvýšení spolupráce mezi oddělením UR a výrobou se zvýšil zájem uživatelů o integraci s MES systémy. To vedlo k možnosti automatického generování úkolů souvisejících s výměnami surovin, opravami a potřebou přestavby. To také umožňuje pečlivý záznam dostupnosti a činnosti spojené s efektivitou strojního parku.

Shrnutí

V posledních letech zaznamenaly systémy CMMS vzrůst zájmu u uživatelů pracujících v odvětví údržby zařízení. Kromě své hlavní role, kterou bylo podpora podniků v řízení strojního parku, překvapily klienty větší specializací a přizpůsobením konkrétním potřebám. K tomu určitě přispěla popularita mobilních řešení pro výrobu a zvýšený význam integrace systémů CMMS s jinými systémy. Chcete využívat trendy, které budou klíčové pro rozvoj systémů UR v příštích letech? Sáhněte po QRmaint a zavolejte na +48 12 400 41 70.]

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *