Zástupci DRFG jako porotci soutěže na Vysoké škole ekonomické

Na Národohospodářské fakultě pražské Vysoké školy ekonomické (VŠE) se konala soutěž o cenu děkana. Studenti odevzdávali své práce týkající se ekonomiky. Ty byly následně vyhodnoceny zástupci Národohospodářské fakulty společně se zástupci investiční skupiny DRFG, kteří vybrali deset nejlepších prací. Porota shledala, že práce mají vysokou úroveň. Kromě perfektní stylistiky studenti překvapili i netradičně zvolenými tématy a kvalitně zpracovanými analýzami.

Prioritou je finanční gramotnost

Všech deset vítězů získalo jako hlavní cenu možnost studia na VŠE bez přijímacího řízení. Zároveň byla autorům vybraných prací přiznána peněžní částka. Ta byla do soutěže věnována Nadací investiční skupiny DRFG Davida Rusňáka, která s Vysokou školou ekonomickou udržuje dlouholeté partnerství.

Klíčovým bodem soutěže studentů VŠE byla podpora finanční gramotnosti na středních školách a prohloubení zájmu středoškoláků o finanční trhy, dluhopisy, investice a fondy. To je nyní pro řadu z nich nejen zábava, ale také výhodný základ do budoucího zaměstnání.

Ekonomie je pro středoškoláky zajímavé téma

Jak tvrdí Martin Slaný, který je jedním z porotců studentského klání, byly práce studentů o rozsahu 12 až 30 stran nebývale kvalitní. Hlavní ekonom investiční skupiny DRFG zároveň vyjadřuje radost nad počtem zúčastněných a upozorňuje na to, že přes vysokou úroveň všech odevzdaných prací není přece jenom to nejdůležitější vyhrát, ale zúčastnit se.

Účastníků bylo požehnaně, což je mimo jiné důkazem, že zájem o finance a ekonomii u současných středoškoláků roste, což je jistě potěšující zpráva. Na tento popud okolností plánuje děkan Národohospodářské fakulty prof. ing. Zdeněk Chytil, CSc. spolupráci Vysoké školy ekonomické a investiční skupiny DRFG i nadále. Partnerství se má týkat vzdělávání a podpory studentů v oblasti finanční gramotnosti. Už příští rok chtějí partneři společně začít druhým ročníkem Soutěže o cenu děkana, která se bude konat pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

Autor: Michal Pecka

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *