Dotace pro podnikatele na pořízení SW a HW

Zdroj obr: https://www.piqsels.com/

Pořízení nového hardwarového a softwarového vybavení v rámci digitalizace podniku není bohužel jednoduchá a levná záležitost. Zvláště pokud se rozhodnete investovat do ERP systému, celkově zlepšit kyberbezpečnost vaší společnosti nebo celé vaše IT převést na cloudové služby. Víte ale, že při digitalizaci firmy můžete díky Národnímu plánu obnovy dosáhnout na dotace pro podnikatele? Přečtěte si, jak na to a jaké jsou podmínky čerpání.

Pořízení nového firemního SW a HW nebylo nikdy jednodušší. Stát v únoru 2022 alokoval částku 700 milionů Kč v dotačním programu Digitální podnik. Ten je zaměřený na podporu přímých investic do digitalizace a souvisejících služeb.

Máte na dotace nárok?

Příjemci dotační podpory jsou primárně malé a střední podniky. Teoreticky ji ale mohou čerpat i velké podniky. Musíte ovšem splnit následující podmínky:

  • Váš podnik musí být na území ČR (včetně hl. města Prahy) koncový majitel nesmí být registrovaný v daňových rájích.
  • Musíte splnit veškeré podmínky celkové bezdlužnosti.
  • Musíte odeslat formálně správnou žádost o podporu – ta musí obsahovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty za poslední dvě uzavřená účetní období včetně přílohy k účetní závěrce a posudek o nejlepší dostupné technologii BAT.
  • Máte nárok pouze na dotaci jednoho projektu.
  • Dotace se nevztahuje na výrobní technologie (technologické celky, linky, stroje atp.).

Jaká je možná výše podpory?

Můžete získat dotaci v rozmezí od 1 milionu Kč do 10 milionů Kč. Míra podpory se pohybuje v rozmezí od 40 % do 60 %. Vaše investiční výdaje však musí tvořit minimálně 50 % vašeho rozpočtu. Dotace je poskytována jako procentuální podíl ze způsobilých investičních výdajů.

Nejvíce se vám dotace vyplatí od částky 2 milionů Kč.

Jaké jsou podporované aktivity?

Na co všechno můžete dotace získat? Téměř na cokoliv, co spadá do ICT, s výjimkou výrobních technologií (skladové a logistické technologie ovšem podporované jsou). Konkrétně se jedná o následující:

  • Podpora digitální transformace firmy – zde se může jednat o celkový proces digitalizace společnosti, migraci na cloudové služby a mnoho dalšího.
  • Zvýšení vnitropodnikové konektivity – nemusí se jednat jen o síťový hardware (servery, routery, Wi-Fi access pointy apod.), ale mobilní telefony, nebo i třeba docházkový či dohledový bezpečnostní systém zahrnující čipové karty, čtečky, bezpečnostní rámy atd.
  • Zvýšení kyberbezpečnosti – ani v tomto případě se nemusí jednat pouze o příslušný hardware (firewally, servery ad.) a software (DLP, antiviry apod.), ale i zpracování bezpečnostního auditu nebo podstoupení penetračních testů externí specializovanou firmou a následnou změnu bezpečnostní politiky vaší společnosti.
  • Pořízení systémů s omezenou funkcionalitou – sem spadají nejrůznější kancelářské aplikace, účetní software, aplikace pro daňovou evidenci apod.
  • Zavedení systémů pro zvýšení digitální úrovně podniku – možná celková výše dotace je ideální pro vyšší investice, které představuje např. zavedení nového CRM systému nebo ERP systému.

Pospěšte si a nepromeškejte jedinečnou příležitost ušetřit až 50 % vašich výdajů při pořizování nových IT systémů či služeb.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *