Kolik může zaměstnavatel požadovat po zaměstnanci za způsobenou škodu?

Lidové moudro praví, že „za chyby se platí“. Ale kolik vás může stát chyba, které se dopustíte při výkonu zaměstnání? Odpovědnost zaměstnance je obvykle limitována 4,5násobkem jeho průměrného měsíčního platu. V určitých případech je neomezená.

Pokud zaměstnanec poruší pracovní povinnosti, přirozeně nese za způsobenou škodu odpovědnost. Výše odpovědnosti se může výrazně snížit v případě, kdy povinnost poruší také zaměstnavatel. Navíc je to právě on (zaměstnavatel), kdo nese důkazní břemeno – musí prokázat, že ke škodě skutečně došlo vinou zaměstnance, a to následkem porušení pracovněprávních povinností. Zaměstnanec by měl mít na paměti, že odpovědnost za škodu nese i mimo pracovní dobu, a dokonce v době, kdy již pro daného zaměstnavatele nepracuje.

Za jakých okolností je odpovědnost zaměstnance neomezená?

Zákoník práce hovoří jasně. Zaměstnanec, který škodu způsobí úmyslně, v opilosti nebo pod vlivem návykových látek, je za ní odpovědný v jejím plném rozsahu.

Neomezenou odpovědnost mají také zaměstnanci, kteří se zaměstnavatelem uzavřeli písemnou dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách či dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. V obou případech je důkazní břemeno na straně zaměstnance.

Jak se proti „blbosti“ chránit? Sjednejte si pojištění odpovědnosti

Spoléháte se na štěstí? Nehoda se může přihodit každému. Jednou to bude rozbitý notebook s pořizovací cenou řádově v desítkách tisíc korun, jindy škoda na firemním automobilu. Skutečně ji chcete zaměstnavateli uhradit z vlastní kapsy? Pojištění odpovědnosti zaměstnance je poměrně levný, a přitom velmi efektivní způsob ochrany.

Se zajímavou nabídkou přišla pojišťovna ERGO. V jejím portfoliu najdete pojištění odpovědnosti s širokým rozsahem pojistné ochrany, nízkou spoluúčastí a celosvětovou platností. U varianty STANDARD navíc nezáleží na druhu pracovní činnosti.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *