Splatnosti faktur trápí nejednoho podnikatele

Obsah

Je to velmi jednoduché: faktura obsahuje nejen datum vystavení, ale také datum, v rámci kterého musí být splacena (čili datum splatnosti faktury). U většiny faktur je to napsáno velice přehledně a srozumitelně – přesto se často stává, že se podnikatelé platby v rámci stanoveného termínu nedočkají. Taková faktura se pro ně stává velmi problémovou, protože musí neustále posílat upomínky, a to stojí čas a námahu. Nezřídka je pak třeba obrátit se rovnou na advokáta.

Platební morálka v České republice

Podle výzkumů platí, že 9 z 10 faktur v České republice je zaplaceno v rámci splatnosti. Avšak s každou desátou fakturou jsou problémy. Proč lidé neplatí za faktury může mít spoustu důvodů – třeba i oni čekají, až jim někdo zaplatí jejich fakturu. Může se stát, že se faktura někam založila, takže nebyla zaplacena včas (v tomto případě by měla pomoci upomínka) nebo došlo k chybě při vyplňování platebního příkazu. Důvodů nezaplacených faktur je mnoho – co ale dělat, když druhá strana nereaguje a nechce zaplatit?

Upomínky

V celé řadě případů pomůže zasílání upomínek. První upomínka by měla být formulována slušně a ne příliš důrazně – skutečně se mohlo stát, že k zaplacení nedošlo z důvodu nějaké chyby a nikoli z toho důvodu, že zákazník schválně nezaplatil. První upomínku zasíláme obvykle 7 dní po uplynutí splatnosti. Pokud skutečně byla nezaplacena nedopatřením, pak dlužník vše napraví. Když ne, je na řadě druhá upomínka. Ta už může být důraznější a jejím obsahem může být také případná pokuta, která vyplývá se společně stanovené smlouvy.

Soudní žaloba

Jestliže jste se dlužné částky nedomohli ani po zaslání upomínek, je načase domoci se k částce soudní cestou. Ještě před samotným podáním žaloby je dobré o tomto kroku informovat dlužníka – nejlépe sedm dní v předstihu. To za prvé dává dlužníkovi čas zaplatit, za druhé vám díky tomu soud přizná náhradu nákladů řízení v případě vyhraného sporu bez problémů.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *