Jak třídit odpady ve firmě?

Obsah

Na každém pracovišti se denně vyprodukují desítky kilogramů odpadu. Je tedy více než vhodné, aby se firmy touto problematikou zabývaly a hledaly řešení pro efektivní třídění odpadů. Nakládání s odpady pro firmy koriguje i zákon a separace je tak víceméně povinná. Tento zákon však nestanovuje množství vytříděného odpadu, a tak je na svědomí každé společnosti, jak se k problému postaví. Pojďme se teď podívat na pár tipů pro firmy a jejich zaměstnance.

Minimalizace odpadů a informovanost zaměstnanců

Minimalizovat vyprodukovaný odpad je naprostý základ nejen v domácnostech, ale i kdekoliv jinde. Při nákupu jakékoliv věci, ať už se jedná o potravinu nebo jiné předměty denní spotřeby, se ohlížejte také na jejich balení a případné možnosti recyklace. 

Jako majitel firmy musíte počítat s tím, že ne každý váš zaměstnanec je v tomto ohledu dostatečně „osvícený“. A tak tato osvěta a následná motivace k třídění odpadu spočine na vašich bedrech. Pracovníkům uspořádejte pravidelná školení odbornou firmou. Tyto přednášky by měly být zajímavé, motivační a proložené praktickými ukázkami. Kvanta dat a odborných poznatků nebudou pravděpodobně nikoho z nich zajímat a za pár hodin je zapomenou.

Separace odpadu přímo na pracovišti 

Jak jsme si již zmínili v úvodu, třídění odpadů na pracovišti firmám přímo ukládá zákon. Mimo to jsou ale Češi dá se říct evropskými přeborníky v separaci odpadků, a tak se minimálně polovina vašich zaměstnanců bude po nějakých možnostech odložení plastových lahví nebo použitých kancelářských papírů ohlížet. 

Na každém patře se tedy měly nacházet příslušné odpadkové koše, které umožňují třídit alespoň „základní trojici“ – tedy papír, plast a sklo. Nádoby na směsný komunální odpad jsou samozřejmostí, ty asi příliš rozvádět nemusíme. Na provozech, dílnách či ve skladech se pak, spíše než malé odpadkové koše, uplatní větší kontejnery na odpad. Do těch mohou pracovníci mimo jiné odkládat například fólie a další obalový materiál ze zboží a palet. 

Barevné odlišení košů

Odpadkové koše či kontejnery by měly být barevně rozlišeny – slouží to k lepší přehlednosti pro zaměstnance i údržbu, která se stará o jejich pravidelné vyprázdnění. Pojďme si tedy uvést, jaké barvy k materiálům patří:

  • Modrá – papír 
  • Žlutá – plast 
  • Zelená – odpadní sklo 
  • Hnědá – biologický odpad
  • Černá – zbytkový komunální odpad

S více možnostmi už se asi v běžné firmě nesetkáte. Pokud byste se rádi posunuli ještě dál, můžete třídit také použité baterie, na které stačí poskytnout vhodně popsanou nádobu, nebo kovy, které patří do šedých kontejnerů. 

Zbavte se košů v kancelářích

Koše pod každých kancelářským stolem ke třídění rozhodně nemotivují. Asi si dokážete představit postup zaměstnance při vyhazování plastové lahve po 5 hodinách strávených v práci – stoupne si a půjde lahev vyhodit do společného koše na chodbě, nebo ji raději hodí do svého koše pod nohama? Lahev samozřejmě ve valné většině případů skončí v koši pod stolem. 

Těchto nádob na odpadky se proto neprodleně zbavte. Zaměstnanci nejspíš v prvních dnech příliš nadšení nebudou – pokud však prošli výše zmíněným školením, jistě to brzy pochopí. A co víc, možná také ocení, protože se s každým odnášením odpadků protáhnou a uleví tak ztuhlým svalům.

Nezapomeňte ani na baterie a elektroodpad 

Celá firma se může společně zapojit do nějakého ekologického projektu. Jedním z nich je například projekt Zelená firma. Díky zapojení bude vaší společnosti zajištěn zdarma svoz a následná recyklace separovaného elektroodpadu a použitých baterií. 

Všichni zaměstnanci budou moct bezplatně odkládat veškeré použité spotřebiče, zářivky a baterie do jednoho z kontejnerů, bez nutnosti navštívit některé ze sběrných míst v obci. Další výhodou zapojení je také bezplatný svoz objemných vysloužilých elektrozařízení, například strojů z provozu a podobně. 

Kam s kontejnery na firemním pozemku?

Svoz odpadků vozy technických služeb města není u forem obvyklý. Ty si musí zajistit vlastní odvoz svého odpadu odpovídající firmou. Je tedy nutné veškerý vytříděný materiál po dobu mezi jednotlivými svozy někam ukládat – firma, která se o likvidaci odpadu bude starat, vám své požadavky na skladování samozřejmě sdělí.

Použité kartonové krabice se občas rozkládají a ukládají na palety, na kterých se materiál následně odváží k recyklaci. Uložení palet umožní například paletové regály PEMATROS, které poskytnou dostatek prostoru nejen pro odpadní materiály, ale i pro zboží. 

Nejčastějším způsobem je však ukládání odpadů do klasických barevných kontejnerů ve venkovních prostorách. Z důvodu estetických, a hlavně bezpečnostních, je potřeba kontejnery postavit někam do ústraní. Řešením mohou být uzamykatelné kovové kóje nebo obezdívky kontejnerů z lícových cihel

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *