Zaměstnávání cizinců v české firmě

Obsah

Získání pracovníků z ciziny představuje pro řadu firem řešení, s jehož pomocí obsadí volná pracovní místa. Jaké jsou výhody zaměstnávání cizinců a jak se prakticky tento úkon realizuje? 

Výhody zaměstnávání cizinců v ČR

Zaměstnávání cizinců českým firmám významně rozšiřuje pole působnosti. Pakliže se z různých důvodů nepodaří pozici obsadit v tuzemsku, pro firmu se jedná o jedinou možnost, jak požadované místo naplnit a nemuset omezit vlastní činnost.

Zahraniční pracovníci patří mezi spolehlivé, flexibilní a loajální. Rovněž mají vysokou míru motivace pro zaměstnání v Česku. Velmi ochotně jsou navíc schopni překlenout i jazykovou bariéru.

Obsah obrázku exteriér, osoba, tráva, muž Popis byl vytvořen automaticky

Bylo by také omylem myslet si, že na cizince zejména z východoevropských zemí lze nahlížet pouze jakožto na levnou pracovní sílu. Česká republika může díky zahraničním pracovníkům získat vysoce kvalifikované odborníky.

Co potřebuje cizinec pro práci na území ČR

V první fázi je nutné získat povolení k pobytu pro cizince. Cizinec si na tomto základě může požádat o několik typů pobytu. Konkrétně dle MV ČR má možnost žádat o:

 • krátkodobý pobyt (vízová povinnost/bezvízový styk)
 • vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé)
 • dlouhodobý pobyt
 • zaměstnanecká karta
 • zelená karta
 • modrá karta
 • trvalý pobyt
 • sezónní zaměstnávání
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie

Jak na zaměstnávání cizince s dlouhodobým pobytem

Typickým důvodem pro dlouhodobý pobyt cizinců na území ČR bývá právě zaměstnání. Jinak to ještě může být za účelem studia, vědeckého výzkumu, podnikání či společného rodinného soužití.

V rámci účelu zaměstnání si pak již není možné žádat o původní dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání nebo o zelenou kartu. Standardně si cizinci žádají buď o kartu modrou nebo o kartu zaměstnaneckou, které zároveň zahrnují povolení k pobytu i k zaměstnání.

Obsah obrázku exteriér, osoba, muž, jezdectví Popis byl vytvořen automaticky

Jak si podat žádost o dlouhodobý pobyt

Obecně se náležitosti podávané k žádosti o dlouhodobý pobyt liší v závislosti na účelu, za nímž byla tato žádost podána. Shodně vždy žadatel musí předložit:

 • dvě fotografie
 • cestovní doklad
 • doklad o zajištění ubytování
 • doklad o účelu pobytu
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění
 • doklad o finančním zajištění pobytu

Prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR možné je. Žadatel j obecně povinen podat si žádost nejdříve 120 dnů před skončením platnosti povolení dosavadního. Jestliže se účel pobytu změní, musí si žadatel požádat o udělení nového povolení k dlouhodobému pobytu.

Jaký je rozdíl mezi dlouhodobým vízem a dlouhodobým pobytem

Dlouhodobé vízum je určeno pro cizince, kteří plánují pobývat na území ČR nejméně 90 dnů a nejdéle pak 6 měsíců. Dlouhodobý pobyt je pak určen pro ty cizince, kteří v ČR chtějí zůstat déle než 6 měsíců.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *