Chybí vám lidé ve výrobě? Poradíme, jak situaci vyřešit?

Obsah

Aktuální situace na trhu práce je příznivá pro zaměstnance, méně radosti však přináší zaměstnavatelům. Ti hledají způsob, jak lidi na práci přece jen najít, případně, jak si s tímto problémem poradit i jiným způsobem.

Proto je v současné době stále častěji omílaným termínem robotizace a hledání způsobu, jak lidskou pracovní sílu nepotřebovat. Přesto to však v mnoha odvětvích bez lidské ruky nejde. Kam sáhnout a kde najít kvalitní zaměstnance?

Nezaměstnanost na několikaletých minimech

Trendem současné doby je extrémně nízká nezaměstnanost, s níž ruku v ruce jde i extrémní zvyšování mezd a životní úrovně zaměstnanců. Firmy se kromě motivujících mezd předhánějí i v celé řadě benefitů, které zaměstnancům nabízí v rámci snahy o to je ve firmě udržet, případně přetáhnout od konkurence.

Přes všechnu kreativní vynalézavost zaměstnanců personálních oddělení se celá řada firem i nadále potýká s nedostatkem pracovních sil zejména na dělnických pozicích. Nedostatek lidí se ale projevuje i na vysoce kvalifikovaných místech. Lidé u nás už zkrátka nejsou.

Problém mají vyřešit cizinci

V této situaci mnoho zaměstnavatelů oslovuje pracovní agentury a vcelku logicky se snaží brát, kde je. Tedy v zahraničí. V tomto ohledu je zatím, kde brát. Nicméně celý proces náboru zaměstnance je značně byrokraticky komplikovaný a chybí jeho ucelený rámec.

Vláda si toto omezení uvědomuje, proto se alespoň v rámci dočasného řešení uchyluje ke speciálním programům, které by měly celý proces náboru cizinců usnadnit.

Režim Filipíny

Jedním z těchto vládních programů je i režim Filipíny, který nabízí přednostní podání žádosti o zaměstnanecké karty pro kvalifikované zaměstnance z Filipín. Jejich budoucí zaměstnavatel však musí být v programu zaregistrován a tedy splnit jeho podmínky. Roční kvóta pro příjem žádostí v rámci tohoto programu je stanovena na 1 000 žádostí a je rovnoměrně rozložena do jednotlivých měsíců.

O vyhovění či nevyhovění žádosti zaměstnavatelů o zařazení do programu rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, na jeho webu lze také nalézt podrobné informace o celém procesu.

Zaměstnanecká karta

Je-li žádosti v rámci tohoto programu vyhověno, je další postup stejný jako u podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Lhůta na procesování celého případu je 60 dní od přijetí žádosti. Je-li žadateli vydána zaměstnanecká karta, nemusí již žádat o vízum ani další doklady. Zaměstnanecká karta totiž plně nahrazuje vízum pro pobyt nad 90 dní za účelem zaměstnání (tzv. dlouhodobé vízum), povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a další dokumenty. Platnost zaměstnanecké karty je po dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však 2 roky.

Lze jí však na základě žádosti prodloužit platnost. Zaměstnanecká karta se tak vždy váže ke konkrétní pracovní pozici a zaměstnavateli. Volná pracovní místa, na něž lze podat žádost o zaměstnaneckou kartu jsou vždy zařazena do centrální evidence těchto míst. Ta je se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována online na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Pracovní agentura vám se vším pomůže

Pro zaměstnavatele, který nemá vlastní kapacity pro vyřizování veškeré byrokracie týkající se zaměstnaneckých karet a povolení k dlouhodobému pobytu nových zaměstnanců, jsou tu speciální pracovní agentury, které se na tento způsob hledání zaměstnanců specializují.

Tyto agentury nejenže zaměstnavatelům dodají nové zaměstnance a postarají se o veškerou nutnou byrokracii okolo, ale dokážou k novým zaměstnancům sehnat i překladatele, který pomůže překlenout první potíže s jazykovou bariérou a usnadnit zapracování nových posil.

Jednou z nich je pracovní agentura IRS Czech, která se již řadu let specializuje na nábor pracovníků z Ukrajiny, Mongolska, Filipín a nově i Srbska. Má vlastní náborová střediska přímo v dané zemi, takže dokáže zajistit pracovníky přesně dle vašich požadavků.

Více informací najdete na www.irsczech.cz

 

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *