Hospodářský výsledek fondu CREIF v 1. polovině roku 2022

I přes obecný pokles maloobchodních tržeb za poslední měsíc jsou na tom tržby konkrétně v obchodních centrech v portfoliu fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND lépe než v “předcovidovém” roce.

Jak se dařilo Czech Real Estate Investment Fund

Tomuto nemovitostnímu fondu se dobře daří v zásadě od počátku jeho fungování, jak konstatuje hlavní ekonom Rusňákovy DRFG Martin Slaný.

Příliš významně se nepodepsal na činnosti fondu ani koronavirus. V roce 2022 na tom byl fond dokonce lépe než v „předcovidovém“ roce. Výnosy byly nadprůměrné a stabilní. Výnos za posledních 12 měsíců činil v posledním pololetí zmíněného roku konkrétně 2,62 %. Relativní stabilitu vývoje dokládá fakt, že se jedná o dvojnásobek výnosu pololetního.

Zároveň je nutno upozornit, že se jedná o dluhopisy s relativně konzervativně zaměřeným portfoliem. S ohledem na výši inflace v daném období, která činila 9 %, se jedná dle Slaného o velmi příznivé výsledky.

Dáno je to preferovanou strategií, fond se primárně orientuje na regionální retail parky s dominantní váhou prodejců potravin a zboží základní potřeby (potraviny, lékárny, drogerie apod.) a dále na logistické stavby a objekty lehké výroby.

Nástrahy ekonomického vývoje či krize

Na spotřebě domácnosti lze vidět růst, respektive na maloobchodních tržbách, který je ale podpořen růstem cen v ekonomice. V reálném vyjádření v měsíci květnu však dokonce poklesly. Nicméně pokud se podíváme na tržby prodejců v obchodních centrech, které patří pod nemovitostní fond CZECH FUND, tak vidíme, že dnešní tržby jsou vyšší, než v předcovidovém roce 2019. V květnu výrazně – o téměř 20 %. Pokud se podíváme kumulativně za prvních 5 měsíců letošního roku a srovnáme těchto 5 měsíců s 5 měsíci roku 2019, tak jsou tržby vyšší o téměř 7 %.

Nemovitostní fond je postaven na potravinářích a prodejcích diskontních povah, což znamená, že při ekonomické krizi či zpomalení necítí tolik potravináři ekonomický pokles a naopak diskontní prodejci mohou v této situaci těžit, protože se propadá poptávka z vyšších cenových kategorií. Tento vývoj jsme již viděli v předcházející krizi v letech 2009 a v letech následujících.

Autor: Michal Pecka

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *