Podnikatelé podceňují BOZP a PO

Jste podnikatelem? Pak určitě víte, že se vás týkají podmínky BOZPa PO. Musíte mít zmíněné oblasti vyřešené, jinak vás v případě kontroly nemine nemalá pokuta, která se může dostat až do výše několika milionů korun. Nezahrávejte si proto s bezpečností práce a s požární ochranou, raději to vyřešte co nejdříve to půjde. Pomoct vám s tím může firma PEGASUS Service, která vám pomůže i s pracovnělékařskými službami nebo revizemi. Pomůže vám také se zpracováním pravidel pro nakládání s nebezpečnými látkami, což je něco, kolem čeho se točí celá řada otazníků.

Pokud ve své práci pracujete s nebezpečnými chemickými látkami, jistě víte, že musíte mít sepsaná pravidla, jak s těmito látkami nakládat a jak s nimi manipulovat, pracovat. Že to nevíte? Pak vás s tímto seznámíme.

Pravidla musí být zpracovány na základě zákona

Pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami musí být zpracována, a to na základě zákona, který hovoří o ochraně veřejného zdraví. V zákoně, na základě kterého se musí zpravidla zpracovat, se uvádí i to, že pravidla musí respektovat a řídit se jimi každá právnická i fyzická osoba, která však má zároveň oprávnění s látkami pracovat.

Pravidla se musí sepsat proto, že látky jsou nebezpečné, často toxické, žíravé nebo jsou často označené R větou 45 nebo 49. Pravidla se na druhou stranu nemusí zpracovávat a vypracovávat pro látky, které jsou jen hořlavé nebo dráždivé.

Proč je třeba zpracovávat pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami?

Zmiňovaná pravidla je třeba zpracovat především proto, aby se vyhnulo špatnému zacházení s látkami a aby se tím pádem předcházelo zdravotním úrazům nebo újmám na zdraví. Díky pravidlům tak budou zaměstnanci, kteří mají oprávnění manipulovat s takovými látkami, vědět, jaký následuje postup při případné havárii, jak se dává první pomoc nebo jaké vlastnosti mají látky a nebezpečné přípravky, s nimiž se manipuluje.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *