Ochranné brýle jsou nezbytností při mnoha činnostech. Chráníte správně oči svých zaměstnanců?

Zrak patří mezi nejdůležitější smysly. Přitom zrovna oči bývají extrémně ohroženými při mnoha činnostech. Při jakékoliv rizikové práci je nutné, aby zaměstnanci nosili ochranné brýle, jež eliminují riziko poškození zraku.

Oči a funkce zraku mohou být poškozeny mnoha způsoby

Prvním rizikem je mechanické poškození vniknutím pevného tělesa, prachových částí, různých střepin a třísek. Oči mohou být poškozeny rovněž působením chemických látek – kapalin i plynů. Nebezpečnými jsou kyseliny, louhy, různé chemické výpary i pouhý dým. Dalšími zdroji poškození bývají laserové záření, taktéž UV světlo a nevhodné běžné viditelné světlo. Oči lze poškodit též extrémním teplem a extrémním chladem. Rizikové je též působení elektrického proudu. K poškození očí dochází mechanicky, poleptáním a opticky.

Ochranné brýle se vybírají nejen podle rizika poškození zraku

Pro diferencované oblasti ohrožení existují různé ochranné brýle. Mechanickému poškození zraku zabraňují především brýle s obrubou. Pro prašné práce, laboratorní práce, při ohrožení zraku chemickými látkami i mechanicky se používají ochranné brýle s plným výhledem. Speciálním typem brýlí jsou ty pro svářečské a pájecí práce.

Ochrana očí musí být vždy přizpůsobena podmínkám konkrétního pracoviště, ale též potřebám zaměstnance. Mnohdy totiž ochranné brýle musí řešit nejen ochranu zraku, ale rovněž korekci zraku zaměstnance, ať již má problémy s krátkozrakostí, dalekozrakostí, astigmatismem či vetchozrakostí.

Pokud jde o podmínky na pracovišti, řeší ochranné brýle především místo pracoviště, světelné poměry, stabilitu (mechanickou či tepelnou odolnost) a světelný filtr. Pro různé použití musí brýle splňovat různé zákonné předpisy, dnes evropské normy bezpečnosti práce.

TIP: Řešíte ochranné pomůcky a ochranné brýle pro své zaměstnance? Oslovte firmu Hoffmann Group. Společnost je dodavatelem kvalitního nářadí. Firma dodává produkty pro obrábění, upínací techniku, měřicí techniku, brusnou a dělicí techniku, zařízení pro provozy a osobní ochranné prostředky. V sortimentu nechybí ani ochranné brýle.

Podobné články...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *